Ελληνικά English български
Video Photos

Γραμμή σταφυλιών

Κατηγορία: Γραμμές σταφυλιών, αγγουριών, λαχανικών και κερασιών
Dictionary Error: Σταφύλια

Η λειτουργία του μηχανήματος αυτού έγκειται στη διαλογή και συσκευασία σταφυλιών.
Τα σταφύλια εισέρχονται σε κιβώτια, στο κυρίως τμήμα της γραμμής (τάπητα ελεύθερων κυλίνδρων), μέσω του προσαγωγέα, και παραλαμβάνονται από του εργαζόμενους στη γραμμή σταφυλιών. Τοποθετούνται σε αναλόγια που βρίσκονται στις θέσεις εργασίας και ακολουθεί η διαλογή (απορρώγωση) και συσκευασία των σταφυλιών. Σε δεύτερο αναλόγιο τοποθετείται το κιβώτιο συσκευασίας το οποίο παραλαμβάνουν οι εργαζόμενοι από αλυσομεταφορέα εγκατεστημένο πάνω από τον τάπητα κυλίνδρων. Κατά την διάρκεια της διαλογής, απομακρύνονται οι ακατάλληλες για συσκευασία ρώγες μέσω των ταινιών απορρώγωσης. Μετά την πλήρωση του κιβωτίου συσκευασίας, γεμάτο πλέον, ωθείται από τους εργαζομένους και απομακρύνεται με την βοήθεια του ταινιομεταφορέα γεμάτων τελάρων, που το οδηγεί στο τέλος της γραμμής. Εκεί, παραλαμβάνεται από ραουλιέρα, που το οδηγεί στο σημείο συγκέντρωσης (στοίβαγμα).

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 165,28 kb \Ενημερωτικό φυλλάδιο γραμμής σταφυλιών (pdf - 165,28 kb)
pdf - 3,44MB Ενημερωτικό φυλλάδιο (pdf - 3,44MB)

Video

TORUS web site