Ελληνικά English български
Video Photos

Μηχανικός ταξινομητής με σταδιακό άνοιγμα

Κατηγορία: Ταξινόμηση φρούτων
Dictionary Error: ΜανταρίνιαΠατάτεςΠορτοκάλια

Τα πρώτα 1400 mm του μηχανήματος αποτελούν το ανεβατόριο για την ομαλή και σωστή προώθηση των φρούτων προς ταξινόμηση. Στο τμήμα ταξινόμησης οι καρποί προωθούνται και ταξινομούνται συγχρόνως κατά μέγεθος συνήθως σε έξι μεγέθη. Κάτω από το σύστημα ταξινόμησης και κατά μήκος αυτού, είναι τοποθετημένες έξι μεταφορικές ταινίες εξόδων, οι οποίες παραλαμβάνουν τα φρούτα και τα οδηγούν προς το σύστημα σκευασίας που έχουμε τοποθετημένο.

Κατάλληλος για εσπεριδοειδή και πατάτες

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 3,44MB Ενημερωτικό φυλλάδιο (pdf - 3,44MB)
pdf - 46,39 kb Κάτοψη μικρής γραμμής εσπεριδοειδών σε γωνία 2-5t ανα ώρα.pdf (pdf - 46,39 kb)

Video

TORUS web site