Ελληνικά English български
Video Photos

Matsalas- Линии за сортиране на плодове

Компанията Matsalas е основана през 1982 г. от г-н Christos Matsalas и днес всички производствени звена, офисите и основната администрация пребивават в собствените съоръжения на компанията в района на Veria, откъдето най-големият процент от гръцкото производство на плодове изнесени за целия свят.

От първите си стъпки компанията се занимава с производството на висококачествени машини за обработка, сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци.

Процесът на компанията е постоянен нагоре. На 1995 г. сключихме договор с холандската компания Greefa, които са пионери в производството и развитието на електронни линии за сортиране и опаковане на пресни плодове, а сега нашата компания е изключителен дистрибутор в Гърция и Кипър.

 Днес компанията Matsalas е в състояние да покрие всички нужди на нашите клиенти, като предлага висококачествени и технологични машини на най-ниските цени на пазара

TORUS web site